فرم و محتوا در سینما چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۹ 13:15

                                    فرم و محتوا در سینما                                                                                           

فرم : مجموعه ای از تکنیک ها ( Devices ) و تمهید ها یی که کارگردان یا هنرمندبرای بیان آن موضوع یا آن محتوا بکار می گیرد. البته جدا نمودن فرم ومحتوا کاری است بیهوده که در حوزه هنر این دو    جدایی ناپذیرند.

درام : کنشی است تقلیدی که رویداد های واقعی و غیر واقعی ، توسط بازیگران روی صحنه یا پرده برای مخاطبین به اجرا در می آید.

کنشگر Actan Act------------------>Action---------->Actor

کنش روح درم است ( ارسطو)

کنش از دیدگاه پیرایه توشار : کنش چیزی است که از آغاز تا پایان در اثر جاری و ساری است.، نشان دادن بجای حرف زدن

سبک : واژه ای عربی بمعنای گداختن زر و نقره ، معادل اروپایی آن style و آن شیوه ای است که هنرمند بکار می گیرد تا موضوع مورد نظر خود را بیان کند.

سبک ناظر بر محتوا و فرم است ، اما بنظر می رسد که بیشتر ناظر بر فرم(قالب) باشد.

سبک با زمان و مکان تغییر می کند.

 

         آمریکا                                 ایتالیا                    فرانسه                    آلمان

      ---------------                         ------------           -------------            -----------------

      سبک کلاسیک                     نئو رئالیسم        امپرسیونیسم          اکسپرسیونیسم

                                             واقع گرایی جدید         ثاثیر گذاری                 بیان گرا

سبک می تواند در سینما ، سبک شخصی باشد. با نگاهی به بعضی آثار کارگردان های بنام سینمای جهان مانند : برسون ، تار کوفسکی ، اورسن ولز ، و... با سبک آنها بیشتر آشنا می شوید.

ژانر : نوع ، قسم ، رده ، برای تقسیم آثار سینمایی ،

  ژانر : واژه ای است فرانسوی به معنای قسم ، گونه و نوع، معادل انگلیسی آن Kind است . ژانر ناظر بر محتوا و فرم است ، اما بنظر می رسد که که بیشتر ناظر بر محتوا باشد.

ژانر وسترن -------------------> بیابان + اسلحه + قطار

امروزه ژانرها دوگانگی خود را از دست داده و در هم ادغام شده اند که معمولا در یک فیلم یک ژانر عمده است و بقیه ممکن است درون آن باشند.

 

ژانر های کلان ------------------------> تراژدی ، کمدی ، ملودرام

 

ژانرهای اصلی در فیلم -------------------> ژانر وسترن ، ژانر کمدی ، ژانر گانگستری

 

ملودرام : نمایشی که با آواز و موسیقی همراه است .

ویژگی های ملودرام : 

1- طبقه متوسط

2- عشق های ناکام ، خانواده

3- در باره قربانی شدن ، فقر ، بیکاری و ...

4- خیر وشر ،

5- عدالت

6- زنان اغواگر

7- شرافت و وظیفه

8- شخصیت های غالبی و تکراری

9- تنگناگریزی

10- اقتباس از قصه های زنانه

11- فضاهای شهری

ملودرم ، میزانسن مثلثی دارد

(باتشکر از استاد سعید احمدی)

نوشته شده توسط علی کاظم نادری  | لینک ثابت |